(+4) 0720.482.767

sigla

info@anada.ro

sigla

0720 482 767

info@anada.ro

Politica de confidențialitate

CONDIȚII GENERALE

Site-ul www.cloudbackup.ro este proprietatea societăţii S.C. Anada IT Services S.R.L., cu sediul în Piteşti, Bulevardul Republicii nr. 45 ap. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/1000/2011.

Accesând şi/sau utilizând acest website, inclusiv serviciile şi conţinutul disponibil pe acest site sau pe site-uri terţe, dar furnizate de acest site, confirmaţi că aţi citit, aţi inţeles, sunteţi de acord şi respectaţi în întregime termenii și condițiile de utilizare ale website-ului care includ politica de protecție a datelor cu caracter personal, asa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 677/2001 și a Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost completată şi modificată, precum şi termenii și condițiile drepturilor de autor, producerea de gestionare a eventualelor notificări cu privire la posibile încălcări ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală. În situaţia în care după citirea acestor Termeni și Condiții de utilizare ale website-ului nu sunteţi de acord cu conţinutul acestora, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul www.cloudbackup.ro

Politica de confidențialitate poate fi revizuită şi/sau modificată de Administratorul site-ului, oricând, în funcţie de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest site, dupa revizuire se consideră ca aţi acceptat pe deplin Politica de confidențialitate a website-ului, inclusiv modificările sau schimbările survenite. Intră în obligaţia dumneavoastră să vă informaţi periodic asupra celei mai noi variante a Politicii de confidențialitate website-ului.

Politica de confidențialitate este aplicabilă tuturor utilizatorilor site-ului www.cloudbackup.ro .

Site-ul www.cloudbackup.ro poate conţine linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terţi sau sunt controlate de terţi, fără nicio legatură cu deţinătorii acestui website. Astfel, S.C. Anada IT Services S.R.L. nu are niciun control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile sau practicile oricăruia dintre aceste terţe website-uri. S.C. Anada IT Services S.R.L. nu poate şi nu va cenzura sau edita în niciun fel conţinutul vreunui terţ site către care exista la un moment dat link din paginile website-ului. Prin exprimarea consimțământului asupra acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră absolviţi în mod explicit şi necondiţionat pe S.C. Anada IT Services S.R.L. de orice răspundere sau consecinţă ce ar rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a unui terţ website. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare pentru fiecare dintre website-urile pe care le vizitaţi sau utilizaţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a putea accesa anumite elemente ale acestui website şi pentru a putea beneficia de totalitatea serviciilor oferite, este necesar să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane fără permisiunea acelei persoane. Pentru crearea contului, trebuie să oferiţi informaţii corecte şi complete. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. şi trebuie să vă păstraţi parola contului în siguranţă. S.C. Anada IT Services S.R.L. nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. În cazul în care constataţi o utilizare neautorizată a contului dumneavoastră, trebuie să anunţaţi imediat administratorul website-ului.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaâi prin e-mail la: info@anada.ro .

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Chiar dacă S.C. Anada IT Services S.R.L. şi administratorii săi nu sunt responsabili pentru daunele pricinuite de utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră, dumneavoastră aţi putea fi răspunzător de daunele cauzate website-ului sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

Siguranța datelor personale înscrise pe site-ul web constituie una dintre prioritățile S.C. Anada IT Services S.R.L. Cu toate acestea, S.C. Anada IT Services S.R.L. își atenționează clienții că nicio informație transmisă via Internet nu poate fi în totalitate sigură și recomandă maximă atenție la completarea acestui tip de date online. În aceste condiții, S.C. Anada IT Services S.R.L. se angajează să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea informațiilor clienților. Acest site foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. Anada IT Services S.R.L. pentru confirmarea comenzilor, comunicarea și/sau informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare și realizarea de rapoarte statistice destinate exclusiv utilizarii de catre S.C. Anada IT Services S.R.L. .

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. Anada IT Services S.R.L. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și S.C. Anada IT Services S.R.L.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și a Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

S.C. Anada IT Services S.R.L.. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001 și a Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) și anume:

  • dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
  • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislației relevante
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
  • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dumneavoastră.

În cazul plăților efectuate cu cardul, produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Netopia Sistem SRL. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia altor persoane și să fie folosite abuziv de terțe persoane, Netopia Sistem SRL garantează securitatea sistemelor informatice.

Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele S.C. Anada IT Services S.R.L. sau pe serverele Netopia Sistem SRL.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.cloudbackup.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.cloudbackup.ro VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2019.